Hình thái kiến trúc cho một dự án bất động sản quan trọng như thế nào?

Hiện nay, trong các dự án bất động sản (BĐS) ở Việt Nam thường chỉ thiết kế một hình thái kiến trúc của một phong cách kiến trúc cho toàn dự án. Khi chúng ta nhìn vào thì sẽ thấy kiến trúc chung rất đồng bộ và trật tự. Tuy nhiên, khi lập lại với số lượng lên đến vài trăm căn hay thậm chí đến vài ngàn căn sẽ làm cho dự án trở nên đơn điệu vì sự lập lại các rập khuôn quá nhiều.