Ai chịu trách nhiệm khi “chợ” chứng khoán tê liệt

Nhiêu nhà đầu tư đã tỏ ra mệt mỏi, bất lực trước tình trạng “tắc” lệnh không thể giao dịch được liên tục xảy ra trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam nhưng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán, Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) vẫn chưa có giải pháp nào khả thi để chấm dứt.