Tháng 1/2020: Giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên trên HoSE tăng 35% đạt 16.800 tỷ đồng

Trong tháng 1/2021, thị trường tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư khi tổng khối lượng giao dịch đạt 14,78 tỷ cổ phiếu, giá trị giao dịch đạt 335,9 nghìn tỷ đồng tăng lần lượt 8,71% và 17,37% so với tháng trước.