Tôn Nữ Tường Vy: Sống có ước mơ sẽ nhiều ý nghĩa

"Một người vẫn có thể sống không cần ước mơ, nhưng nếu có một hay nhiều ước mơ, họ sẽ sống mạnh mẽ hơn, sáng tạo hơn và cảm thấy đời mình có ý nghĩa hơn".