Hùng Thiêng Tây Bắc - Chương trình nghệ thuật đặc sắc của Đoàn Văn công Quân khu 2

Đến với Hội diễn Nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài quốc phòng toàn dân năm 2023, Đoàn Văn công Quân khu 2 mang đến đến trình làng một chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Hùng Thiêng Tây Bắc”.